Megtakarítás, rugalmas megoldásokkal,

a  gyengeáramú hálózatok minden területén.

 

 

 

 

 

Tel.: 06 (30) 239-1465    E-mail: info@ipbiztonsagikamera.hu

Tűzjelzők

A beépített tűzjelző berendezés olyan önműködő jelző- és riasztórendszer, amely a megfelelő tűzvédelmi intézkedések (a tűz helyének pontos meghatározása, az épületben tartózkodók figyelmeztetése, a tűzoltóság értesítése, oltóberendezések indítása) végrehajtása érdekében a tüzet, kialakulásának lehető legkorábbi szakaszában jelzi, tűzriadó formájában megjeleníti. A teljes jelzőrendszert folyamatosan ellenőrzi és a meghibásodásról a fenntartószemélyzetet értesíti.

A tűzjelző berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni és ezek értelmében csak hatóságilag elfogadott berendezések alkalmazhatók. Tűzjelző rendszereket csak a szabályozásban meghatározott elvárásoknak megfelelő szakemberek, cégek tervezhetnek és kivitelezhetnek.

Magyarországon jogszabály írja elő, hogy mely épületekben kötelező a tűzjelző berendezések telepítése, ennek hiányában a hatóság nem ad ki használatba vételi engedélyt az építményre.

 

 

Néhány példa a beépített tűzjelző berendezés létesítésére kötelezett épületek köréből.

 • Olyan irodaként, igazgatási és oktatási intézményként, óvodaként vagy bölcsődeként funkcionáló többszintes épületek, ahol egy időben legalább 20 ember elhelyezése biztosított.
 • Fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi intézetek.
 • 150 m2-t meghaladó alapterületű számítógép-központok.
 • Művelődési célú épületek, amelyek befogadóképessége meghaladja a 300 főt.
 • Múzeum, könyvtár, levéltár, amennyiben azok összesített alapterülete meghaladja az 1000 m2-t.
 • Zárt sportcélú épület esetén, ha bármelyik tűzszakasz területe meghaladja a 2000 m2-t.
 • Pénzintézetek épületei.
 • Áruházak, bevásárlóközpontok, amelyeknek szintenként összesített alapterülete meghaladja a 2000 m2-t.Többszintes mélygarázs, melyben szintenként 20-nál több gépjárművet tárolnak, és az alsóbb szintek elhagyása csak a felette lévő szinteken keresztül történhet.

Teljes felsorolás megtalálható a 28/2011. [IX. 6.] BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 7. melléklet, 1. táblázata; Tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezések létesítése.

A Tűzvédelmi Szakhatóság olyan épületeknél is előírhatja a tűzjelző és/vagy tűzoltó berendezések kiépítését, ahol azt a jogszabály nem teszi kötelezővé. A kötelezett intézmények mellett természetesen egyéb épületeknél, ingatlanoknál is telepíttethető tűzjelző rendszer, ám egységes elvárás, hogy ezeknek is meg kell felelniük az érvényben lévő jogszabályoknak.

 

A  beépített tűzjelző berendezés tervezésének és kiépítésének menete:

 

Az megrendelő feladatai

A tervező - kivitelező feladatai

A szakhatóság (tűzoltóság) feladatai

1. Az ügyfél minősített tűzjelző rendszert kíván építetni és felkeresi a tervezőt.    
2. Igényfelmérés, egyeztetik az igényeket.  
3.   A tervező árajánlatot készít.  
4. Árajánalt elfogadása esetén a tervezés és kivitelezés megrendelése.    
5.   A tervező kiviteli tervet készít,
mely tartalmazza tervezői nyilatkozatot, a műszaki leírást, a telepítési-, bekötési-, és kapcsolási rajzokat.
A terv alkalmas a szakhatósági engedélyezésre, ez alapján kiépíthető és beüzemeltethető a tűzjelző rendszer.
 
6.   A tervező a tűzoltó Szakhatóságtól létesítési engedélyt kér a kiviteli terv alapján.  
7.     A Tűzoltóság 30 napon belül választ ad, de ezt még indoklással meghosszabbíthatja.
8. A tűzoltó Szakhatóság végzése megérkezik a létesítési engedéllyel kapcsolatban. Ha ezt nem fogadják el, jogorvoslattal élhetnek.  
9.   Engedély birtokában elkezdődhet a kivitelezés.  
10.   A kivitelező elkészíti a tűzjelző rendszert  
11.   Az üzembe helyezési mérnök elkészíti a megvalósulási tervet. Ellenőrzi, kipróbálja a rendszer helyes működését.
Megfelelőségi nyilatkozatot készít a tűzjelző berendezésről.
 
12.  

 A kivitelező a Tűzoltó Szakhatóságtól használatbavételi engedélyt kér.

A kivitelező meghívja a tűzoltót a bejárásra a megvalósulási terv, az üzembe helyezési mérnök nyilatkozata, a karbantartási szerződés, oktatási jegyzőkönyv, üzemeltetési és karbantartási napló birtokában.

 
13 Munkaterület bejárás.
A Tűzoltóság képviselője személyesen ellenőrzi a dokumentációt, benne az üzembe helyezési mérnök nyilatkozatát, amely szerint a telepítés megfelel a hatályos szabványoknak és a kivitelezési tervnek, a meghatározott anyagok, eszközök kerültek felhasználásra. 
A rendszer működésének leellenőrzése.
14. Átadás / átvétel
15.     A Tűzoltó Szakhatóság a használatbavételi engedélyt megküldi.

 

Tűzjelző rendszer felépítése:


Nagyításhoz kattintson a képre!

 

 • Automatikus érzékelők
  • A tűzjelző érzékelők időálló, üzembiztos és kellő érzékenységűek legyenek
  • Lehetnek: füst, hő, láng és kombinált érzékelők
 • Kézi jelzésadók
  • A kézi jelzésadó csak záró üveglap betörése, vagy egy plexilapka benyomása útján legyen működtethető
 • Hang és fényérzékelők
  • Tűz esetén az épület elhagyásra hívja fel a figyelmet
 • Átjelzések
  • Tűz esetén riasztja a tűzoltóságot
  • A rendszer meghibásodása esetén jelzést küld a fenntartónak
  • Tűz esetén indítja az automatikus tűzvédelmi rendszert (oltóberendezést, szellőztetést, épületgépészetet)
 • Tűzjelző központ
  • A tűzérzékelők jelzéseinek feldolgozását végzi, folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes érzékelők jelszintjét és szükség esetén indítja a riasztásokat.
 • Jelző hálózat
  • A különböző eszközök összekötéséhez szükséges kábelhálózat
 • Tápellátás
  • A tűzjelző rendszer tápellátására két egymástól független áramforrást kell alkalmazni. (pl. közcélú villamos hálózat, akkumulátorról működő áramátalakító, motoros áramfejlesztő, stb.)

HAGYOMÁNYOS TŰZJELZŐRENDSZEREK

Hagyományos tűzjelző rendszerek általában 2-4-6-8 hurokkal rendelkeznek, melyekre típustól függően hurkokként 25-30 érzékelőt lehet felfűzni. A hurkon lévő eszközök pontos helyéről riasztás esetén nincs információnk és egy hiba esetén akár több érzékelő is kieshet a rendszerből, így védelem nélkül maradhat több védendő helyiség is.

INTELLIGENS TŰZJELZŐRENDSZEREK

Az intelligens rendszerek visszatérő, címezhető hurkokkal rendelkezne. Címezhető voltuk miatt egyenként behatárolhatóak az automataérzékelők, valamint a kézi jelzésadók. Az analóg érzékelők miatt a rendszer képes a koszolódások folyamatos észlelésére a karbantartás szükséges előre jelzésére, téves riasztások kiszűrésére. A hurkok visszatérő jellegűek, szakadás esetén is 100 %-ban működőképesek, mivel két oldalról tápláltak.

 

 A tűzjelző központ minden információ feldolgozó helye, ahová az érzékelők, a jelzőhurkok 2 eres, árnyékolt vezetéken keresztül csatlakoznak. A jelzéseket a központban feldolgozzák, értékelik, majd hozzájuk rendelik a megfelelő kimenő jeleket, hogy a tűzvédelmi vezérléseket aktivizálhassák. Helyi hang és fényjelzést adjanak riasztás és hiba esetén.

 Riasztás esetén az épületben 65 dB hangerőt kell biztosítani a hagyományos hangjelzőkkel.

 A tűzjelző központ legalább 24 órás szünetmentes üzemre kell, hogy működőképes legyen áramkimaradás esetén is.

 A tűzjelző rendszer hatásos működése érdekében a rendszer karbantartását az előírt időközönként el kell végezni, különben csökken a jelzésbiztonság, esetleg megnő a téves jelzések száma.